Käyttöehdot

Tervetuloa käyttämään Jätekukko Oy:n (Jätekukko) sähköistä asiointi -palvelua (myöhemmin Sivustoa) alla mainituin käyttöehdoin ja edellytyksin. Käyttäjätunnukset ja Sivuston teknistä tukea voi pyytää asiakaspalvelu@jatekukko.fi osoitteesta.

Käyttöehdot

Sivusto on Jätekukon tuottama ja ylläpitämä asiakasportaali, jonka immateriaaliset oikeudet ovat Jätekukolla. Sivuston sisällön tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä tietokoneohjelmat ja kaikki HTML- ja muut koodit, jotka sisältyvät Sivustoon, säilyvät aina Jätekukolla ja/tai sen lisenssinsaajilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeuslakien nojalla.

Rekisterin tiedot perustuvat Jätekukon ylläpitämään jätehuollon asiakasrekisteriin. Sivuston sisällön edelleen julkaiseminen ilman Jätekukon lupaa on kielletty.

Rekisteröityminen

Sivuston käyttäjätunnukset myönnetään jätehuollon asiakasrekisterin tietojen perusteella.

Avaamalla ja käyttämällä Sivustoa katsotaan sivuston käyttäjän lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää sivustoa.

Sivuston käyttäjät vastaavat antamiensa henkilö- ja yhteystietojensa aitoudesta ja ajanmukaisuudesta.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjän on huolehdittava, etteivät ne päädy toisen henkilön käyttöön. Mikäli useampi henkilö käyttää samoja tunnuksia on tunnuksen varsinainen omistaja vastuussa siitä, että kyseisillä tunnuksilla tapahtuva käyttö on näiden käyttöehtojen mukaista.

Jätekukko voi peruuttaa joko osaksi tai kokonaan käyttäjän käyttöoikeuden, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja.

Sivuston käyttöoikeudet lakkaavat olemasta voimassa jätehuollon päättymispäivää seuraavan kuukauden loppuun.

Sivuston käyttäminen

Sivuston käyttäminen on sallittua ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön, näiden käyttöehtojen ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjä on vastuussa Sivuston tai sen välityksellä toimittamansa tiedon toden- ja asianmukaisuudesta.

Jätekukko pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla, mutta Jätekukko ei anna mitään takuita (nimenomaista, epäsuoria tai muita) Sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä.

Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa kaikista käyttäjätunnuksella tehdyistä toimista.

Muut ehdot

Jätekukko pyrkii kykynsä mukaan ylläpitämään Sivuston toimivuutta. Jätekukko ei kuitenkaan vastaa käyttökatkosten aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai siitä ettei Sivusto ole käytettävissä.

Jätekukko pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan turvaamaan Sivuston tietoturvan. Jätekukko ei kuitenkaan voi taata Sivuston tietoturvaa tai sen tasoa.

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.8.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi. Jätekukolla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Muutoksista tiedotetaan Sivustossa ennen niiden voimaantuloa ja muutokset sitovat niiden tultua voimaan kaikkia käyttäjiä.

Käyttöoikeussopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan.